Međunarodna konferencija za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji

U organizaciji Saveza nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomsko-socijalnog razvoja „Horizont 2024″ održao je u Sarajevu 7. i 8. decembra konferenciju pod nazivom „Međunarodna konferencija za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji”.

Na konferenciji je učestvovalo oko 30 predavača, moderatora i panelista, kao i više od 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, regije i drugih država.

Kerim Kapetanović, direktor firme „REBUS“ d.o.o. Sarajevo je na temu “Prepreke investiranju (IT sektor) u BiH i prijedloga rješenja istih”, iznio je da je Bosna i Hercegovina zemlja sa kašnjenjem u IT razvoju iako posjeduje veliki kapacitet i prilike za investiranje u ovaj sektor. IT je grana u kojoj radi veliki broj mladih stručnjaka i obrazovanih ljudi.

IT je sektor koji donosi više od 5% evropskog GDP-a, a sa 50% doprinosi ukupnom rastu produktivnosti u Evropi.

Danas kada se govori o efikasnosti preduzeća i državnih ustanova, napredna informaciona rješenja su nezaobilazna u unaprijeđenju brzine i kvaliteta rada.

Nepostojanje institucije koja se bavi strategijom IT-a, te rigidna i neprilagođena zakonska regulativa što se tiče IT – poslovanja – poput online poslovanja, razvoja softvera, poštivanja autorskih prava i intelektualnog vlasništva je značajna prepreka u razvoju ovog sektora. Pored toga tu je i izostanak organizovanog pomaganja malim i srednjim preduzećima kao okosnici IT-a.

Prijedlozi najefikasnijih rješenja se sastoje u formiranju institucije nadležne za IT, rad na realizaciji projekta e-vlada, korištenje outsorcing-a, povećanja zapošljavanja IT stručnjaka u realnom sektoru te postizanje veće konkurentnosti na domaćem i svjetskom tržištu, kao i investiranje u obrazovanje mladih informatičkih kadrova.

Na ovoj konferenciji su učestvovali: direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, predstavnik Vanjskotrgovinske komore BiH, predstavnik Agencije za unaprijeđenje stranih investicija BiH, direktor Agencije za nadzor osiguranja BiH, zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH, pomoćnik direktora Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, direktor Agencije za državnu službu BiH, predstavnik Vijeća za regionalnu saradnju, direktor Zavoda za statistiku Srbije, predstavnik Vijeća stranih investitora u BiH, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, predstavnik Evropskog pokreta iz Srbije, predstavnik Asocijacije NVO Jugoistočne Evrope CIVIS, predstavnici Seed forum-a, predstavnici Parlamentarne vlasti i izvršne vlasti BiH, preduzeća iz raznih sektora (industrija, turizam, informatika i dr.), nevladin sektor, kao i predstavnici nekoliko ambasada u BiH.

Više o konferenciji možete pronaći na http://horizon2024.org/konferencija2015/index.html

SHARE IT:

Comments are closed.