Uspješno završena implementacija softvera za Evropske integracije – ISEI

Intenzivan rad tri domaće kompanije Rebus d.o.o. Sarajevo, Orbicode d.o.o. Sarajevo i Orka d.o.o. Sarajevo, urodio je plodom, te je kao produkt saradnje i razvoja kreiran informacioni sistem za podršku procesu Evropskih integracija Bosne i Hercegovine – ISEI.

Nakon višemjesečnog napornog rada, bosanskohercegovačke kompanije su dokazale da su u mogućnosti kreirati ozbiljna softverska rješenja, koja su po svojoj složenosti i važnosti veoma  zahtjevna.

U toku procesa odgovaranja na 3242 pitanja, na informacionom sistemu za podršku Evropskim integracijama aktivno je radilo 35 radnih grupa, 1.083 državna službenika sa svih nivoa vlasti, imenovana na 1.600 pozicija. Također, bilo je angažovano i 15 članova Komisije za evropske integracije, te 20 članova Kolegija za evropske integracije. Održano je 70 sastanaka tijela u mehanizmu koordinacije tokom tehničke finalizacije odgovora.

Kroz navedeni sistem je pripremljeno 20.037 stranica odgovora na postavljena pitanja.

Bosna i Hercegovina je 28.02.2018. godine uručila odgovore na upitnik predsjedniku Evropske komisije Žan-Klod Junkeru (Jean-Claude Juncker) na svečanoj ceremoniji u Predsjedništvu BiH. Odgovori predstavljaju četrnaestomjesečni rad i angažman institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Upitnik je instrument kojim se Evropska komisija služi u pripremi mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, a odgovori na pitanja iz Upitnika su jedan od izvora informacija koje će Evropska komisija u tome koristiti.

SHARE IT:

Comments are closed.