Završen razvoj i implementacija softvera za usklađivanje zakonodavstva sa EU

Potpisivanjem Zapisnika o primopredaji između predstavnika Direkcije za evropske integracije i Konzorcija koji čine firme „Rebus“, „Orbicode“ i „Orka“ iz Sarajeva, danas je uručena elektronska kopija baze podataka za usklađivanje propisa- Modul 4.

Modul 4, kao sastavni dio Informacionog sistema za podršku procesu evropskih integracija BiH, je jedinstven informacioni sistem za usklađivanje zakonodavstva kojim je DEI osigurala uslove za informatizaciju procesa usklađivanja zakonodavstva u 🇧🇦 sa pravnom tečevinom 🇪🇺.

Zahvaljujemo se Embassy of Sweden in Sarajevo na finansijskoj podršci ovom važnom projektu, kao i svim poslovnim partnerima koji su bili uključeni u njegovu realizaciju.

SHARE IT:

Comments are closed.