O nama

“REBUS” d.o.o. je domaća kompanija sa sjedištem u Sarajevu. Iako mlada kompanija, posjeduje veliko iskustvo u poslovanju na području trgovine na veliko, kao i sistemske integracije i implementacije sofisticiranih tehničkih rješenja iz oblasti informatike, automatike, elektronike i savjetovanja na području trgovine i kontrole kvaliteta.

Jedna smo od rijetkih kompanija u našem okruženju koja može ponuditi kompletnu uslugu konsaltinga (savjetovanja) u poslovanju preduzeća, te optimizaciji i kontroli poslovnih procesa.

Misija preduzeća je da svojim portfolijom proizvoda i usluga obezbijedi najkompletniju ponudu i najbolje uslove za Korisnike, te da uz stručne, ljubazne i motivisane zaposlenike pruži najbolju uslugu i savjetovanje našim Kupcima, te im da mogućnost za rješavanje širokog spektra problema u obavljanju poslovnih procesa.

Rastom i dobrim poslovanjem da osigura dobit za kompaniju. Kroz učestvovanje u raznim akcijama doprinese poboljšanju kvaliteta života u društvenom i prirodnom okruženju.

Vizija preduzeća je postati jedan od vodećih integratorskih kompanija na lokalnom marketu – srednjeročno, te među top 10 integratorskih kompanija u regionu – dugoročno.

Na ovom putu uspjeli smo obezbijediti partnerske ugovore sa svim značajnim distributerima u Bosni i Hercegovini, te vodećim svjetskim kompanijama.

Kako bi uspjeli ostvariti sve gore pobrojano, pokrenuli smo procedure implementacije sistema za upravljanje kvalitetom, prema međunarodnom standardu ISO 9001:2008. Ovi principi će se koristiti kao okvir za usmeravanje organizacije u pravcu poboljšanja performansi.

Svrha standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbjeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije, kroz osam principa upravljanja:

  • Princip 1: Fokus na kupce
  • Princip 2: Rukovođenje
  • Princip 3: Uključivanje zaposlenih
  • Princip 4: Procesni pristup
  • Princip 5: Sistemski pristup upravljanju
  • Princip 6: Kontinuirano poboljšanje
  • Princip 7: Činjenični pristup u donošenju odluka
  • Princip 8: Uzajamno korisni odnosi sa dobavljačima